Larisa

Larisa

Laserová ruční inteligentní svařečka

LARISA

LASER - nejrychlejší metoda svařování

Larisa aneb LAserová Ruční Inteligentní SvářečkA představuje jednoznačný nekompromisní posun v oblasti ručního svařování kovových materiálů. Efektivita strojního laserového svařování je již dlouhou dobu známá, avšak u ručního laserového svařování došlo k velkému progresu až v současné době. Tato technologie byla dříve limitována velikostí optických součástek a velikostí celého skenovacího systému. Nyní se podařilo tyto hlavní komponenty zmenšit natolik, že je možné ji použít ve formě svařovací pistole, kterou lze s úspěchem použít manuálně. Velkým benefitem oproti automatickému laserovému svařování je jednoduchost, rychlost a flexibilita. Velkou výhodou je v neposlední řadě vysoká energetická efektivita s minimálním nutným vneseným teplem do svařovaných materiálů, což má za následek minimální deformace svařovaných materiálů.

Technologie ručního laserového svařování

Technologie ručního laserového svařování je mnohem vhodnější oproti klasickým svařovacím metodám pro svařování tenkých materiálů. Největší přínos technologie je u svařování materiálů do tloušťky 3 mm. Ku příkladu u nerezového materiálu o tloušťce 1 mm lze s použitím Larisy počítat s rychlostí svařování 40 – 50 mm/s. U konvenční technologie TIG je svařovací rychlost za stejných podmínek pouze ca 2-3 mm/s. Dále rychlost ovlivňuje také šíře a hloubka svaru a v neposlední řadě také nastavení ručního laseru – zejména jeho výkon a nastavený rozkmit. Běžná šířka svaru je od 0,6 mm. Díky tomu dochází k minimalizaci vneseného tepla do svařovaného materiálu, což má za následek minimální tepelné deformace svařence. Čím kvalitněji spasujeme materiál a nastavíme svařovací proces, tím zrychlíme rychlost svařování a zároveň minimalizujeme vznesené teplo do svaru. Toleranci spasování volíme do 20% síly svařovaného materiálu. V případě, že není možné tento požadavek dodržet doporučujeme použít podavač drátu, který je možné dokoupit ke každé ruční laserové svářečce.

Bodování ručním laserem

Laserová ruční svářečka je špičková i v případě použití pro bodové svary. Svářečka má pro toto použití tzv, pilot laser neboli ukazovátko. To nám výborně označí místo dopadu laseru, které v tomto místě následně vytvoří bodový svar. Díky tomu je možné špičkově a precizně zacílit jednotlivé svarové body podle svařovacího plánu. Vzhledem k přesnému dávkování energie do svaru můžeme vyvářet širokou škálu bodů od bodů velmi malých s minimálním průvarem a minimální tepelně ovlivněnou oblastí až po velké pevné stehy se silným průvarem a prakticky přecházejícím do řádného průběžného svaru. Tohoto nastavení lze s výhodou využít pro stehování svařovaných dílů a jejich fixaci do svařovací polohy. Jednotlivé body lze poté s výhodou překrýt standartním svarem. Výsledkem je stabilní nedeformovaná konstrukce se špičkovým pohledovým a kvalitním svarem bez možnosti identifikovat původní bodové svary.

Technologie je dodávána společností LaserTherm spol. s r.o. včetně školení, servisní podpory a samozřejmostí je také konzultace bezpečnosti, která je u použití této technologie nezbytně nutná.

Kontaktujte nás!

Máte dotazy, nebo chcete zaslat poptávku?

    zpracování osobních údajů (GDPR)

    Uvedené osobní údaje budeme využívat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.

    2023 © Laser Trade s.r.o - Všechna práva vyhrazena
    Webdesign: Yellow Faktory